Kontakt AupairAgency
Gå til forsiden

Ofte stillede spørgsmål som den kommende au pair

Kontrakt mellem Aupair Agency Denmark og Au pairen.

Så snart aupairen bekræfter den valgte pakke til AAD, bekræfter familien af de accepterer AAD bureauets regler.

1. Formidling af værtsfamilie

AAD skal finde en familie der matcher aupairen rimelige krav  bl.a. kvalifikationer og

sprogkundskaber. Værtsfamilien godkender aupairen inden flybillet købes / aupairaftalen underskrives.

Hermed godkender værtsfamilien AAD´s valgte aupair og omvendt.

2. Vederlag.

AAD har pr. 1.11.2010 et vederlag. Beløbet kan ikke refunderes, ved fortrydelse, dog der kan købes en forsikring på fortrydelsen.

Aupairen betaler udelukkende for formidligen af en værtsfamilie.

Familien skal købe en forsikring til au pairen. Dette skal familien selv arrangere.

Ved en filippinsk au pair skal familien sørge for at betale beløb til det filippinske konsulat i Danmark + kurer service osv. AAD kan guide jer igennem.

Betaling til udlændinge styrelsen er uafhænget af AAD. Dette skal familien selv sørge for.

AAD kan hjælpe med at udføre disse tjenester for familien ved betaling, se vores pakker. Hvis I ønsker behandling af dokumenterne og at AAD tager fysisk til ambassaden er prisen 899 kr inklusive moms.

Vi giver en mindre hjælp til dokument behandling som inkluderer guidning vedr udfyldelse af dokumenter. (Max 1-2 times hjælp)

AAD er ikke ansvarlig for au pairens eller familiens evt annullering af kontrakten før au pairens ankomst, ligeliges er AAD ikke ansvarlig for betalt rejse til au pairen eller andre udgifter forbundet med ansøgning af au pairen. Vi kun finder 2-3 profiler og formidler vedkommendes  mail og skype til det pågældende familie og omvendt.

Aupairagency kan ikke drages til ansvar for eventuelle afslag af kontrakten fra udlændingestyresen/nyidanmark.dk.  Aupairagency kan ikke drages til ansvar for eventuelle overskridelse af tidsfrister med mindre der foreligger en klar aftale på skrift.

AAD er ikke ansvarlig for godkendelse af visum eller godkendelsen af au pairen.

Pakke valg kan ikke ændres efter indbetaling. 

 

3. Kontrakt med udlændingestyrelsen

Misligholdelse af kontrakt er altid værtsfamiliens ansvar og AAD kan ikke drages

til ansvar for værtsfamiliens handlinger eller au pairs handlinger. Dette også vedrører uenigheder, strid eller ulovligheder mellem familien 

og au pairen.

4. Konfliktløsningssamtaler

AAD forpligter sig til at afholde op til 3 konfliktløsningssamtaler med aupair og med værtsfamilien

såfremt det måtte være nødvendigt, på foranledning af værtsfamilien, aupairen eller AAD. Udover de

fysiske møder har værtsfamilie og aupair mulighed for at benytte emails/chat og telefonmøder indenfor

AAD´s telefontid ved konflikter. Max. 4 timer / samlet guidning. Dette gælder før au pairens ankomst, under og evet efter.

 

6. Modtagelse af aupair i lufthavn/inden aupair møder værtsfamilien.

AAD tilbyder at modtage aupair i Københavns Lufthavn. Værtsfamilien betaler for transport længere væk

end 50 km fra København. Togbillet eller betaling for denne skal være AAD i hænde inden modtagelse af

aupair i lufthavnen. AAD forpligter sig til et møde med aupair indenfor 6 døgn efter aupairen er ankommet

til Danmark.

 

7. Formidling af ny aupair, hvis pkt 3 genhusning af aupair har fundet sted

AAD forpligter sig til at finde ny familie. Au pairen skal ikke betale ekstra for dette.

AAD, men flybillet og gebyr til udlændingestyrelsen skal dækkes af værtsfamilien. AAD vil formidle op til

3 aupairs indenfor 18 måneder via denne kontrakt. 18 måneder starter ved første kontakt til AAD.

Efter indbetaling vil aupairen modtage au pair profiler inden for 10 arbejds dage. Aupairen er forpligtet at kontakte familie profilerne indenfor 10 arbejdsdage. 

Ved evt ikke  matchende profiler, er der mulighed for at AAD kan fremsende nogle ny, dog max 1-2 profiler og kun ved tilfælde at AAD har lavet en fejl eller 

match kriterierne var ikke til stede.  I så fald skal familien skriftligt skrive et ønske om evt fremsendelse af ny profiler og forklaring hvorfor de mener at de fremsendte profiler matcher ikke deres krav og behov.

Aupairagency sender ikke ny profiler hvis familien har ikke kontaktet aupairs inden for 10 arbejdsdage eller har ikke overholdt aftaler med AAD.

Ved forbindelse af sagens opstart/rådgivning kan aupairagency undersøge om der skal være tale om et aconto betaling til aupairagency.dk

8. Kontraktens tidsmæssige begrænsning

Kontrakten er gældende i højst 3 måneder. Dette inkluderer også mindre dokument behandling. Ved evt.oprettelsen af en ny au pair/familie skal der betales for en ny pakke til dokument behandling. Aupairen har 10 arbejdsdage til at vælge familien, efter AAD har sendt familien profilerne. Familien skal give et svar på skrift til AAD inden 10 arbejdsdage, hvilken en au pair/nanny de har valgt. Ved manglende valg af au pairen, inden 10 arbejdsdage, frafalder aftalen med AAD med au pairen elelr familien og der skal evt betales gebyr for en ny aftale og udvælgelsen af au pair eller familie. 

Oprettelsen af en ny aftale koster 599 kr.(hvis der er gået senest 30 dage fra den første kontakt med AAD)

 

9. Aupairens fortrydelsesret

Såfremt aupairen fortryder, og aflyser forsøget på at finde en au-pair mere end 24 timer efter indgåelse

af kontrakt opretholdes AAD´s vederlag på diverse tilbud incl. moms. Såfremt aupairen aflyser forsøget på

at finde en au-pair inden 24 timer efter indgåelse af kontrakt betales beløbet tilbage.

Hvis aupairen selv finder en au pair,annulerer kontrakten eller lign returnerer AAD ikke depositum eller gebyret.

Det er heller ej muligt at fortryde købet efter  aupairen har fået udleveret profiler med  de udvalgte au pairs.

Ved problemer med systemer, som skyldes tekniske fejl på siden, returnerer AAD penge retur til kunden.

Ved tvister og ønsket at refundere beløbet tager vi evt gebyr for administration på 75 kr,-. Beløbet bliver tilbageført til kundens konto.

Refunderingen kan tage op til 30 dage.  

Hvis rådgivning har fundet sted vedr en au pair og køberen ønsker penge retur kan der forventes at at trækker 599 kr incl.moms per påbegyndt time

10. Misligholdelse af kontrakt med udlændingestyrelsen/rekrutering Dk

Såfremt AAD vurderer at aupairen eller familien overtræder de gældne regler overfor udlændingestyrelsen, kan

AAD fritage au-pairen fra værtsfamilien og søge at genhuse au-parien. AAD kann også vurdere familien til ikke være egnede.

Værtsfamilien kan blive anmeldt til myndigheder af AAD. Værtsfamilien vil ikke modtage gebyret retur fra AAD.

11. Dokumentbehandling koster 899 kr . AAD gennemgår kontrakten. Guider au pairen vedr visa dokumenter og mindre  guide af familien telefonisk evt skriftlig.  Max en time. Au pair agency tjekker at de rigtige dokumenter er samlet og kan evt står for afsendelse af dette.

 

AAD er ikke ansvarlig for dokument afvisning fra udl st. Eller opfølgning af disse.  Ligeledes kontakter au pair agency ikke de evt indstandser vedr processen af disse. Dette kan ikke refunderes.

 

Med venlig hilsen Aupairagency.dk

Mail@aupairagency.dk

Telefon 42427010   |  CVR-nr 33280920   |  mail@aupairagency.dk   |   Alt materiale © copyright