Kontakt AupairAgency
Gå til forsiden

 

Kontrakt mellem Aupair Agency Denmark og værtsfamilie.

 

 

Så snart familien bekræfter den valgte pakke til AAD, bekræfter familien af de accepterer AAD bureauets regler og AAD er ikke ansvarlig for kontrakten eller udlændinge styrelsens afgørelse.

 

1. Formidling af aupair.

AAD skal finde en aupair der matcher værtsfamiliens rimelige krav til aupairen, bl.a. kvalifikationer og

sprogkundskaber. Værtsfamilien godkender aupairen inden flybillet købes / aupairaftalen underskrives via en kontrakt. 

Kontrakten underskrives af familie, under familiens fulde ansvar.

Hermed godkender værtsfamilien AAD´s valgte aupair.

2. Vederlag A.

AAD har pr. 1.1.2018 et vederlag på pakken b+c+d+e. . incl. moms Beløbet kan ikke refunderes, ved fortrydelse, dog der kan købes en forsikring på fortrydelsen.

Værtsfamilien betaler udelukkende for formidligen af en au pair og rådgivning vedr dette.

Værtsfamilien kan betale for at AAD gennemgå kontrakten for evt mangler.

Dokument behandling, transport  med mere er ekstra service ydelser.

Aupairagency.dk opkræver et aconto beløb for servicen for at oprette en sag, beløbet ligger fra 2850 kr - 6000 kr. Pakken er altid ex gebyrer til ambassader.

Pakker indeholder udelukkende kontaktet til en eller flere au pairs. 

Aupairagency.dk er ikke ansvarlig for au pairens evt annullering af kontrakten før au pairens ankomst, ligeliges er Aupairagency ikke ansvarlig for betalt rejse til au pairen, ugyldige eller gyldige dokumenter eller andre udgifter og problemer som skulle være forbundet med en ansøgning af au pairen. Vi kun finder 2-3 profiler og formidler vedkommendes  mail og skype til det pågældende familie. Familien er forpligtet at kontakte au pairen indenfor 24 timer hvis au pairen er i landet. hvis familien er forhindret skal AAD kontaktes omgående.

Aupairagency.dk er uvildige og har ingen økonomisk interesse som er indgået mellem familien og au pairen.   

Aupairagency.dk sender 1-3 profiler som vi mener matcher familiens ønske. I betaler for 1-3 profiler som er nøje udvalgt og bliver tilsendt. Hvis familien ombestemmer sig, eller ikke kontakter au pairs evt andre forhindringer ,returnerer Aupairagency ikke penge.

Er familiens profil mangelfuld og eller skal AAD finder ny profier vil dette medføre yderligere omkostninger. 

Ønsker i flere profiler tilsendt skal I evt. betale en ny rate som er på 799 kr,- ekstra 

Aupairagency formidler au pairs til familier hvis ønsket foreligger. AAD bærer ingen interesse i at undersøge om familien er godkendt eller ej. 

Aupairagency kan ikke drages til ansvar for eventuelle afslag af kontrakten fra udlændingestyresen/nyidanmark.dk.  Aupairagency kan ikke drages til ansvar for eventuelle overskridelse af tidsfrister med mindre der foreligger en klar aftale på skrift.

AAD er ikke ansvarlig for godkendelse af visum eller godkendelsen af au pairen.

Pakke valg kan ikke ændres efter indbetaling. 

Hvis aupairagency har nogle tvivl vedr familien, løn, manglende overholdelse af regler til enhver tid kan vi fravælge at formidle en au pair til værtsfamilien.

Ved lovbrud tvivlsomme forhold, kan aupairagency kontakte Nyidanmark/Star.

Vederlag B

Familien skal købe en forsikring til au pairen. Dette skal familien selv arrangere.(Tillvalgs pakke kan tilkøbes)

Ved en filippinsk au pair skal familien sørge for at betale beløb til det filippinske konsulat i Danmark + kurer service osv. AAD kan guide jer igennem.

Betaling til udlændinge styrelsen er uafhænget af AAD. Dette skal familien selv sørge for.

AAD kan hjælpe med at udføre disse tjenester for familien ved betaling, se vores pakker. Hvis I ønsker behandling af dokumenterne og at AAD tager fysisk til ambassaden er prisen 899 kr +moms.

Vi giver en mindre hjælp til dokument behandling som inkluderer guidning vedr udfyldelse af dokumenter. (Max 1 times hjælp)

AAD er ikke forpligtet til at hjælpe familien med dokument behandling.

 

3. Genhusning af aupair

Såfremt værtsfamilien ikke ønsker at fortsætte aupair forløbet kan aupairen fraflytte værtsfamilien og blive

genhuset af AAD, indenfor 3 måneder efter aupairen er nået frem til værtsfamilien. AAD overtager

forpligtelsen for at aupairen finder en ny familie i Danmark eller andet lignende land eller hjemsendes til

hjemlandet indenfor den 2 måneders periode. AAD kan desværre ikke betale tilbage rejsen for au pairen hvis hun ønsker dette. 

Ifølge udlændinge styrelsens regler er familien stadig forpligtet til dette.

4. Kontrakt med udlændingestyrelsen

Misligholdelse af kontrakt er altid værtsfamiliens ansvar og AAD kan ikke drages

til ansvar for værtsfamiliens handlinger eller au pairs handlinger. Dette også vedrører uenigheder, strid eller ulovligheder mellem familien 

og au pairen.

5. Konfliktløsningssamtaler

AAD forpligter sig til at afholde op til 3 konfliktløsningssamtaler med aupair og 3 med værtsfamilien

såfremt det måtte være nødvendigt, på foranledning af værtsfamilien, aupairen eller AAD. Udover de

fysiske møder har værtsfamilie og aupair mulighed for at benytte emails/chat og telefonmøder indenfor

AAD´s telefontid ved konflikter. Max. 4 timer / samlet guidning. Dette gælder før au pairens ankomst, under og evet efter.

 

6. Modtagelse af aupair i lufthavn/inden aupair møder værtsfamilien.

AAD tilbyder at modtage aupair i Københavns Lufthavn. Værtsfamilien betaler for transport længere væk

end 50 km fra København. Togbillet eller betaling for denne skal være AAD i hænde inden modtagelse af

aupair i lufthavnen. AAD forpligter sig til et møde med aupair indenfor 6 døgn efter aupairen er ankommet

til Danmark.

Dog dette er en ekstra udgift på 1500 kr,-

 

7. Formidling af ny aupair, hvis pkt 3 genhusning af aupair har fundet sted

AAD forpligter sig til at finde ny aupair. Værtsfamilien skal ikke betale for en ny formidlingsaftale med

AAD, men flybillet og gebyr til udlændingestyrelsen skal dækkes af værtsfamilien. AAD vil formidle op til

3 aupairs indenfor 18 måneder via denne kontrakt. 18 måneder starter ved første kontakt til AAD.

Efter indbetaling vil familierne modtage au pair profiler inden for 10 arbejds dage. Familien er forpligtet at kontakte au pair profilerne indenfor 10 arbejdsdage. 

Akutte au pairs skal kontaktes inden for 3 arbejdsdage. (pakke C+D)

Ved evt ikke  matchende profiler, er der mulighed for at AAD kan fremsende nogle ny, dog max 1-2 profiler og kun ved tilfælde at AAD har lavet en fejl eller 

match kriterierne var ikke til stede.  I så fald skal familien skriftligt skrive et ønske om evt fremsendelse af ny profiler og forklaring hvorfor de mener at de fremsendte profiler matcher ikke deres krav og behov.

Aupairagency sender ikke ny profiler hvis familien har ikke kontaktet aupairs inden for 10 arbejdsdage eller har ikke overholdt aftaler med AAD.

Ved køb af pakke b+c eller d tilbyder vi 1-2 timers telefonisk rådgivning vedr en au pair eller andre spørgsmål. Ønskes der mere rådgivning kan I blive pålagt til at købe en tillægs pakke med ekstra rådgivning pris 599 i timen incl moms.

Ved køb af pakke a tilbyder aupairagency ikke nogle form af rådgivning. Ønkes dette kan det vælges som tilkøb. 

Der gives ingen garanti for akutte au pairs.

Ved forbindelse af sagens opstart/rådgivning kan aupairagency undersøge om der skal være tale om et aconto betaling til aupairagency.dk

 

8. Kontraktens tidsmæssige begrænsning

Kontrakten er gældende i højst 3 måneder. Dette inkluderer også mindre dokument behandling. Ved evt.oprettelsen af en ny au pair skal der betales for en ny pakke til dokument behandling. Dergives ingen garanti for pakke d. Familien har 10 arbejdsdage til at vælge aupairen, efter AAD har sendt familien profilerne. Familien skal give et svar på skrift til AAD inden 10 arbejdsdage, hvilken en au pair/nanny de har valgt. Ved manglende valg af au pairen, inden 10 arbejdsdage, frafalder aftalen med AAD og der skal evt betales gebyr for en ny aftale og udvælgelsen af au pairs. Der gives ikke garanti fpr køb af pakker med akutte aupairs, som allerede er i landet. Der er tale om pakken C. Ved modtagelse af profiler er familien forpligtet til at betale for pakkerne, og AAD er forpligtet til at finde en au pair til familien. Hvis familien ikke ønsker en au pair efter profilerne er modtaget per mail, er familien forpligtet til at betale for pakken.

Oprettelsen af en ny aftale koster 599 kr.(hvis der er gået senest 30 dage fra den første kontakt med AAD)

 

9. Værtsfamiliens fortrydelsesret

Såfremt værtsfamilien fortryder, og aflyser forsøget på at finde en au-pair mere end 24 timer efter indgåelse

af kontrakt opretholdes AAD´s vederlag på diverse tilbud incl. moms. Såfremt værtsfamilien aflyser forsøget på

at finde en au-pair inden 24 timer efter indgåelse af kontrakt betales beløbet tilbage.

Hvis familien selv finder en au pair,annulerer kontrakten eller lign returnerer AAD ikke depositum eller gebyret.

Det er heller ej muligt at fortryde købet efter famiilien har fået udleveret profiler med  de udvalgte au pairs.

Familien er forpligtet at kontakte den formidlede au paire senest 5 dage efter aftale.

Der er ingen fortrydelses ret ved køb af Tilbud A eller au pairs fra Europa.

Familien kan ønske dokument behandling. Ved fortrydelse iløbet af 24 timer, returneres

det fulde beløb. Dog efter AAD er blevet kontaktet og AAD har rådgivet au pairen og familien 

gælder fortrydelses retten ikke. Og beløbet returneres ikke.

Ved problemer med systemer, som skyldes tekniske fejl på siden, returnerer AAD penge retur til kunden.

Ved tvister og ønsket at refundere beløbet tager vi evt gebyr for administration på 75 kr,-. Beløbet bliver tilbageført til kundens konto.

Refunderingen kan tage op til 30 dage.  

Hvis rådgivning har fundet sted vedr en au pair og køberen ønsker penge retur kan der forventes at at trækker 599 kr incl.moms per påbegyndt time.

Der er ingen fortrydelsesret ved køb af pakke A online systemet.  Vi refunderer ikke penge som er overført til vores konti/fejl overførsler uden at AAD bliver oplyst om dette.

 

10. Misligholdelse af kontrakt med udlændingestyrelsen/rekrutering Dk

Såfremt AAD vurderer at værtsfamilien overtræder de gældne regler overfor udlændingestyrelsen, kan

AAD fritage au-pairen fra værtsfamilien og søge at genhuse au-parien. AAD kann også vurdere familien til ikke være egnede.

Værtsfamilien kan blive anmeldt til myndigheder af AAD. Værtsfamilien vil ikke modtage gebyret retur fra AAD.

 

Med venlig hilsen Aupairagency.dk

Mail@aupairagency.dk

 

www.vonbale.dk

www.pagalbadanijoje.dk

www.adventuredate.dk

www.alledeals.dk

www.dindeal.dk

www.aupairagency.dk


Telefon 42427010   |  CVR-nr 33280920   |  mail@aupairagency.dk   |   Alt materiale © copyright